Webinar: Manøvrere i usikkerhet - Scenarioplanlegging som verktøy i en pandemi


I løpet av de siste ukene har norske myndigheter, selskap og organisasjoner hatt fokus på hvordan de kan håndtere de kortsiktige konsekvensene av Covid-19. Samtidig opplever de usikkerhet rundt hvordan samfunnet og markedet vil utvikle seg det neste året. Å omfavne usikkerhet innebærer å vite hva man vet, å vite hva man ikke vet eller ikke kan vite, og å forstå forskjellen. Det å benytte scenarier for å manøvrere under usikkerhet, kan være en god tilnærming til.

På dette webinaret vil vi snakke om det å navigere i usikkerhet. Her vil blant annet leder av Deloittes Center for the Long View, Dr. Florian Klein, fortelle om hvordan vi bruker scenarioplanlegging for å manøvrere i usikkert terreng og hvordan vi benytter kunstig intelligens (AI) til å kartlegge drivere og for å følge opp scenarioer.


Tidspunkt 8. mai 2020, kl. 08:30 - 09:15
Sted
Webinar
Gjennom kartlegging av trender og drivere, scenariomodellering og identifisering av implikasjoner bidrar scenariomodellering organisasjoner til å få et felles språk og et felles perspektiv på ulike fremtidsbilder. Ved å utforme ulike fremtidsscenarioer kan en virksomhet utfordre dagens forutsetninger med ekstreme, men allikevel sannsynlige scenarioer for å forstå implikasjonene av fremtidige muligheter og trusler for virksomheten og økosystemet.

Agenda:
  • Navigere under usikkerhet
  • Scenariomodellering som verktøy og hvordan man kan benytte dette for å håndtere usikkerhet knyttet til Covid-19 pandemien
  • Virtuelle grupper: Diskusjon i grupper fasilitert av eksperter fra Deloitte
  • Oppsummering
Deler av webinaret vil foregå på engelsk.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Maiken Salmelid, [email protected].

Sett inn social sharing 1

Sett inn social sharing 2

Sett inn social sharing 3

Påmeldingsskjema


Deloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

Kontaktpersoner

 

Jon Olsen

Senior Manager | Monitor Deloitte - Deloitte AS

[email protected] | +47 952 68 738

 

Dr. Florian Klein

Director | Center for the Long View - Deloitte

[email protected] | +49 69 97137 386