Deloittes globale blokkjedeundersøkelse for 2019

Blokkjeder stadig mer aktuelt for næringslivet

2019-08-07

I historien om blokkjeder er vi nå i ferd med å starte på et nytt kapittel, der de spørsmålene ledere stiller seg er tøffere, mer detaljert og mer pragmatiske. Spørsmålet for lederne er ikke lenger "vil blokkjeder fungere?" − men heller "hvordan kan vi få blokkjeder til å fungere for oss?"

Selv om blokkjedeteknologien ennå ikke har nådd sitt fulle potensial, har lederne i Deloittes globale undersøkelse om blokkjeder for 2019 tro på nye og kommende bruksområder. De ser fortsatt på teknologien som en plattform som kan legge til rette for mange forretningsprosesser. Siden forrige undersøkelse er det én respondent som sier at investeringene i blokkjeder øker på tvers av alle sektorer etterhvert som nye og praktiske bruksområder vinner terreng.

Dataene i undersøkelsen for 2018 peker på tegn til at blokkjedeteknologien nå er mer utviklet. For eksempel sier respondentene at blokkjeder nå gir mange flere fordeler enn i 2018.

På samme måte viser det økende mangfoldet av potensielle bruksområder for blokkjeder – og også bredere omfang av og større likhet blant de ulike barrierene mot å ta i bruk blokkjeder (figur 3) – flere tegn på modning og videreutvikling. På samme måte som nyutdannede raskt justerer sine forventninger når de kommer inn i arbeidslivet, har lederne i næringslivet med tiden og på bakgrunn av praktiske erfaringer justert sitt syn på blokkjeder fra hva som er mulig til hva som er sannsynlig − og hva som er praktisk. Det vi ser i 2019 er en stadig utvikling av blokkjeder, som nå har gått fra å være en god men likevel underutviklet teknologi, til å bli en mer raffinert og moden løsning som er klar for å innfri løftet om å skape store omveltninger.

Spørsmålet ledere stiller seg er ikke lenger "vil blokkjeder fungere?" − men heller "hvordan kan vi få blokkjeder til å fungere for oss?"

Last ned rapporten i sin helhet via skjemaet på denne siden.

 
Tidspunkt Fredag 31. februar kl. 13.37
Sted Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo

Sett inn social sharing 1

Sett inn social sharing 2

Sett inn social sharing 3

Last ned


Deloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

Kontakt

 

Marius Robbestad

Senior Consultant

[email protected] | +47 980 48 355

 

Anders Magnus Johnsen

Senior Manager

[email protected] | +47 916 82 310