Hvordan lykkes med digitalisering av hele virksomheten?

Deloitte-rapport: Coming of Age Digitally

2018-09-18

Det å tilpasse seg et stadig mer digitalt marked, og derigjennom utnytte fordelene ved ny teknologi for å forbedre en intern prosess, et eksternt uttrykk eller en kundeopplevelse, er et viktig mål for svært mange.

Mange selskaper har begynt å gjøre endringene som trengs for å være levedyktige i en ny verden. I undersøkelsen Coming of Age Digitally bygger på svar fra både dybdeintervjuer og avkrysningsspørsmål. Digitalt modne selskaper utvikler seg og lærer seg raskt hvordan de skal lykkes i et endret marked.

For første gang på fire år oppgir respondentene fremdrift for deres virksomhets digitale modenhet. Helhetlig endring, gjerne kalt digital disrupsjon, har gått fra å være et buzzord, til å være noe virksomheter tar på alvor. Om man før har ventet på at konkurrentene skal endre seg før man gjør det selv, så er handlingens time kommet.

Hva er det disse virksomheter rapporterer på at de gjør nå som de ikke gjorde tidligere?

1) Det å utvikle – og ikke bare ha – digitale ledere skiller klinten fra hveten

Flere enn halvparten av de allerede godt digitaliserte virksomhetene oppgir at det trengs nye ledere. Det er fire ganger mer sannsynlig at en godt digitalisert virksomhet videreutvikler sine ledere enn de mindre digitaliserte selskapene. Effektive ledere må legge til rette for utvikling, tenke annerledes og få folk til å samarbeide på tvers av virksomheten.

2) Digitalt modne virksomheten dytter beslutninger lenger ned i organisasjonen

Selv om trenden peker mot dette, ser man et skille. Mens 59 prosent av CEO-ene oppgir at de ønsker at beslutninger skal tas lenger ned i næringskjeden, så svarer kun 33 prosent av visepresidenter og direktører det samme.

3) Digitale virksomheter jobber raskere, er mer fleksible og har en annen kultur enn tradisjonelle virksomheter

Respondentene oppgir en rekke forskjeller mellom tradisjonelle virksomheter og de digitale virksomhetene. Samtidig ser man at de ser en rekke utfordringer i de digitale virksomhetene. Blant disse er at man oftere enn før må ta risikoer, man må håndtere kontinuerlig endring og hvem som tar avgjørelser er mer distribuert i virksomheten.

4) Digital modne virksomheter eksperimenterer mer

I moderne selskaper bruker man eksperimenter for å peke ut kursen videre. Det gjelder å finne ut hvordan man vil prøve seg frem. Skal man bruke mye penger på en enorm, digital omveltning, eller forsøke noen endringer på en del av selskapet, før den eventuelt implementeres over hele linjen.

5) Får for lite støtte til egenutvikling

Det stilles nye krav til hva en ansatt skal kunne, men respondentene oppgir at virksomhetene ikke er flinke nok til å støtte dem i denne egenutviklingen. Mens 90 prosent av respondentene sier at de måtte lære seg noe helt nytt i fjor, så er det kun 34 prosent som svarer at de er fornøyd med hvordan virksomheten håndterer det faktum at denne etterutdanningen trengs.

Last ned hele rapporten via skjemaet på denne siden.

 

Indsæt social sharing 1

Indsæt social sharing 2

Indsæt social sharing 3

Last nedDeloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

 

Kontakt

Eva Gjøvikli

Partner

[email protected] | +47 950 54 252