Bærekraft er god business

Næringslivet spiller en avgjørende rolle for at vi skal lykkes med å nå SDGene

2018-05-02

Hvorfor er det god business å integrere bærekraftsagendaen i formål og strategi? Hvilke muligheter og risikoer gir bærekraftsagendaen for din forretningsmodell?

Hvordan kan SDGene være katalysator for innovasjon og vekst, og skape ny konkurransekraft gjennom f.eks. bedre ressursutnyttelse, nye produkter og tjenester.

Deloitte jobber sammen med klienter langs hele SDG-reisen - fra forståelse og innledende undersøkelser, via modenhetsanalyser og strategiutforming til gjennomføring og rapportering.

Via skjemaet på denne siden, kan du få innsyn i to case Deloitte har vært involvert i. Det ene tar for seg SDG Accelerator. Deloitte arbeider med FNs Utviklingsprogram (UNDP) og en rekke bedrifter i prosjektet SDG Accelerator for å utforske forretningsmulighetene i FNs bærekraftsmål. Prosjektet er så langt lansert i Danmark i samarbeid med foreningen Industriens Fond, med mål om nordisk ekspansjon. 

Det andre omhandler integrated reporting. Integrated reporting handler i korte trekk om å rapportere verdiskaping over tid i en større kontekst enn den rent finansielle, og bidrar til bedre forståelse og kommunikasjon av hvordan virksomhetens aktiviteter skaper verdi. I tillegg hjelper dette virksomheter med å være i forkant for å møte krav i kommende EU-direktiv som forventes implementert i Norge. Hvordan komme i gang med integrated reporting? 

Hvordan kan vi jobbe sammen?

1. Modenhetsanalyse

Hva betyr bærekraftsmålene for din virksomhet og bransje? I hvilken grad bidrar virksomheten til målene i dag, og hvordan bidra mest mulig effektivt fremover? En modenhetsvurdering opp i mot bærekraftsmålene er en nyttig øvelse for å forstå dagens situasjon og utforske hvilke muligheter og utfordringer nettopp din virksomhet står overfor i møtet med bærekraftsagendaen.

2. Purpose journey

Sammenhengen mellom kommersiell suksess og et samfunnsnyttig formål blir stadig tydeligere. Deloittes «Purpose journey» fokuserer på hvordan et tydelig «why» skaper verdi i flere dimensjoner, fra kunder til ansatte og investorer. Vi kan bistå din virksomhet fra A til Å – fra utarbeidelse av formål til arbeid med forankring på tvers av virksomheten. Les mer om de positive effektene av en god «purpose journey» 

3. Innovasjonsreise

Hvordan kan bærekraftsmålene bidra til nye forretningsmuligheter og vekst? Vi jobber med bærekraftsmålene som drivere for innovasjon, og benytter en velprøvd tilnærming til innovasjonsprosesser for å utvikle nye produkter og tjenester som bidrar positivt både til samfunnet og bunnlinjen.

4. Rapportering

God rapportering blir stadig viktigere i kommunikasjon med sentrale interessenter som f.eks. kunder, investorer og myndigheter. Deloitte har lang erfaring med  bærekraftsrapportering, og kan blant annet bistå med å etablere intern kontroll i rapporteringsprosessen, å samle inn, analysere, konsolidere og rapportere ikke-finansielle data, attestere endelige rapporter og gjennomføre modenhetsanalyser. Vi kan også bistå din virksomhet i innføring av integrated reporting

Les tekstene via skjemaet på denne siden.

 
 

Indsæt social sharing 1

Indsæt social sharing 2

Indsæt social sharing 3

Last nedDeloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

 

Kontakt

Andreas Enger

Partner

[email protected] | +47 901 31 228

 
 

Jonathan Farnell

Partner

[email protected] | +47 907 42 692

 
 

Hanne Solem

Manager

[email protected] | +47 414 23 739