Undersøkelse om overvåking: Tyder på manglende retningslinjer i norske virksomheter

Elektronisk overvåking i norske virksomheter

2019-04-30

Deloitte Advokatfirma har gjennomført en undersøkelse for å kartlegge bruken av overvåkings- og kontrolltiltak i norske virksomheter.

Den teknologiske utviklingen har muliggjort overvåking i større grad enn tidligere, men bruken medfører også innsamling av stadig større mengder persondata. Dermed reiser det seg utfordringer for virksomheter, som må forvalte disse på en god måte – særlig sett i lys av den nye personvernlovgivningen GDPR.

Enkelte av funnene i undersøkelsen er bekymringsverdige. Blant annet har over en tredjedel av arbeidsgiverne svart at det ikke er utarbeidet retningslinjer for bruk av overvåkings- og kontrolltiltak i virksomheten, noe som faktisk er et krav etter regelverket. Sjansen for feilbehandling øker ved gjennomføring av overvåkings- og kontrolltiltaket når det ikke er på plass retningslinjene.

Partner i Deloitte Advokatfirma, Thomas Talén, mener det er interessant at undersøkelsen viser at virkeligheten ikke nødvendigvis stemmer overens med effekten norske arbeidsgivere tror kontroll- og overvåkingstiltak kan ha.

- Det finnes en rekke kontrolltiltak som kan brukes. Det finnes kanskje også en hypotese om hva tiltakene skal lede til, men så viser undersøkelsen at det ikke nødvendigvis har de effektene, sier Talén.

Last ned undersøkelsen via skjemaet på denne siden.

- Bare toppen av isfjellet
64,9 % av respondentene mener at kontrolltiltakene går utover tilliten mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og nær seks av ti arbeidsgivere mener at kontrolltiltak kan øke stressnivået til arbeidstakerne. 

- Tillit og et godt arbeidsmiljø er avgjørende, både for det enkelte arbeidsforhold og for resultatene som skapes i virksomheten. Undersøkelsen antyder imidlertid at enkelte arbeidsgivere selv opplever at de langt på vei ofrer det psykososiale arbeidsmiljøet og et tillitsforhold med arbeidstakerne, for selv å ha kontroll, mener advokatfullmektig Tonje Ruderaas.

- Jeg tror vi også bare har sett «toppen av isfjellet» hva gjelder kontrollaktiviteter på arbeidsplassen. Eksempelvis vet vi at det nå kommer flere nye smarte bygg - som benyttes som kontorlokaler – med en rekke registreringspunkter, som starter før den ansatte kommer inn i bygget. Mye av dette er bra, men stiller krav til god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, sier director i Deloitte Advokatfirma, Bjørn Ofstad.

Det er 140 respondenter i undersøkelsen. 43,4 prosent er daglige ledere, mens øvrige respondenter er personvernombud eller arbeidstakere med lederansvar.

Nøkkelfunn
Undersøkelsen viser videre at de fleste virksomhetene gjennomfører ulike overvåkings- og kontrolltiltak, men at regelverket i svært mange tilfeller ikke etterleves.

  • Undersøkelsen indikerer at enkelte virksomheter ikke etterlever regelverket som kommer til anvendelse ved gjennomføring av kontrolltiltak. For eksempel har 36,4 % av respondentene svart at det ikke er utarbeidet retningslinjer for bruk av kontroll- og overvåkingstiltak i virksomheten, 14,4% har svart at det ikke kan dokumenteres at bruk av kontroll- og overvåkingstiltak er saklig begrunnet, og 4,3 % har svart at det gjennomføres overvåking i virksomheten som de ansatte ikke er informert om. Nært seks av ti svarer at overvåking i virksomheten ikke har vært diskutert med de ansatte.
  • 18,2 % oppgir at det har blitt tatt i bruk sanksjoner mot arbeidstakere som følge av brudd oppdaget ved overvåking. Nært ni av ti arbeidsgivere har svart at sanksjonen som ble tatt i bruk var advarsel, men nært tre av ti har oppgitt at også oppsigelse har blitt benyttet.
  • På en sekspunktsskala fra helt uenig (1) til helt enig (6), svarer nær halvparten 5 eller 6 på om kontrolltiltakene er av hensyn til tryggheten for de ansatte, og 78,3 % mener at overvåkingen gir de ansatte trygghet. På spørsmål om negative virkninger, er det imidlertid hele 73 % som oppgir at de tror ansatte føler seg mer mistenkeliggjort, og 64,9 % mener dette går utover tilliten mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og nær seks av ti mener overvåkings- og kontrolltiltak kan øke stressnivået.

Last ned undersøkelsen via skjemaet på denne siden.

 

Indsæt social sharing 1

Indsæt social sharing 2

Indsæt social sharing 3

Last nedDeloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

 

Kontakt

Thomas Talén

Partner

[email protected] | +47 924 96 975

 
 

Bjørn Ofstad

Partner

[email protected] | +47 928 00 216

 
 

Tonje Ruderaas

Advokatfullmektig

[email protected] | +47 992 66 016