Scenarioplanlegging: Et viktig verktøy når man ikke vet hva fremtiden bringer

Zoom out/zoom in

2019-01-10

Økt globalisering og store fremskritt i teknologien endrer samfunnet betraktelig. Transformasjonen fra et industrielt samfunn til et digitalt samfunn legger press på innbyggere, privat sektor og offentlig sektor. I en verden som endres raskt må også offentlig sektor omstille seg og jobbe med fornying i et ukjent landskap.

Det er ikke lenger tilstrekkelig med kontinuerlig og gradvis forbedring. Ulike virksomheter, både i privat og offentlig sektor må utforske hva nye trender, teknologier og organisasjonsmodeller gir av muligheter og utfordringer – både i egen organisasjon og i eget økosystem av samarbeidspartnere og konkurrenter.

For å få til dette trenger offentlige organisasjoner en strategi for å bli en innovativ og fremtidsorientert organisasjon. Organisasjonen må ta innover seg to tidshorisonter: en overordnet visjon for ti år eller mer frem i tid og en konkret seks- til tolv-måneders plan med konkrete tiltak og eksperimenter. Begge skal trekke organisasjonen i den retningen man ønsker den skal utvikle seg til. Etter hvert som tiden går, er tanken at visjonen vil endre seg ut i fra det organisasjonen lærer gjennom eksperimentene.

For å kunne utvikle en tydelig 10+ års visjon er det nødvendig å skape en bevisstgjøring av trender og utvikling i organisasjonens ledelse. Hvordan vil verden og markedet som dere opererer i se ut om 10+ år? Hvilke rolle skal dere vi i fremtidens marked? Hvilken verdi skal dere levere til samfunnet? Hva trengs for å nå dit dere ønsker?

Last ned hele rapporten her. 

Indsæt social sharing 1

Indsæt social sharing 2

Indsæt social sharing 3

Last nedDeloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

 

Kontakt

Katrine Minken

Partner

[email protected] | +47 977 59 010