Hvordan regulere fremtidens mobilitetsløsninger?

Regulating the future of mobility

2019-02-05

Bilbestillingstjenester, sykkeldelingstjenester, elektriske kjøretøy, selvkjørende biler, e-scootere, lastebilplattformer og dronelevering. Disse og flere teknologiske fremskritt er drivstoff for de mest disruptive endringene innen transport siden oppfinnelsen av bilen.

Resultatet kan bli et nytt økosystem for mobilitet som gjør at mennesker og varer kan bevege seg raskere, billigere, mer miljøvennlig og tryggere enn de kan i dag. Dette er noe både individer, reisende, myndigheter, virksomheter og samfunnet som helhet kan tjene på.

Samtidig risikerer vi at uprøvd teknologi forverrer sikkerheten, istedenfor å gjøre det sikrere. Forurensing kan øke dersom mange nok dropper kollektivløsninger som t-bane til fordel for robot-taxier. På toppen risikerer vi at noe av den mest personsensitive informasjonen vi har, hvor vi reiser, når og med hvem, kan komme i fare for å bli kompromittert.

Det fremtidige økosystemet for mobilitet har potensiale til å transformere dagliglivet til både de fleste mennesker og virksomheter. Regulatoriske myndigheter og beslutningstakere spiller en kritisk rolle i utviklingen på området gjennom å sikre og fremme fellesskapets sikkerhet og interesser. Regulering av fremtidens mobilitetsløsninger er en kompleks utfordring som involverer usikker timing og tidslinje, beslutningstakere på flere myndighetsnivåer og en rekke problemer som strekker seg lenger enn et kjøretøys evne til å navigere sikkert i trafikken. Det raske tempoet i utviklingen og særegenheten til enhver regulators mandat, autoritet, politiske begrensninger og ressurser bidrar til økt usikkerhet og kompleksitet.

Ifølge Jørund Vollan, leder for transportsatsningen i Norge, er regulering av fremtidens mobilitetsløsninger både krevende og spennende.

- Hele økosystemet for mobilitet står overfor store endringer, der fremtiden begynner å bli ganske nært forestående. Denne rapporten gir innblikk i og ideer til hvordan man kan gå frem for å regulere fremtidens mobilitetsløsninger, sier Vollan.

Fem regulatoriske prinsipper
Deloitte har utviklet fem regulatoriske prinsipper for å håndtere fremvoksende teknologier:

  1. Adaptiv regulering – et skrifte fra «regulere og glemme» til en responsiv og iterativ fremgangsmåte å regulere på
  2. Regulatoriske sandkasser – prototyping og testing av nye fremgangsmåter gjennom å danne sandkasser og akseleratorer
  3. Utfallsbasert regulering – fokusere på utfall og prestasjon heller enn form
  4. Risikovektet regulering – et skifte fra lik regulering for alt til en datadrevet og segmentert fremgangsmåte
  5. Samarbeidsregulering – juster og tilpass regulering nasjonalt og internasjonalt gjennom å engasjere et bredere spekter av interessenter i økosystemet

Last ned rapporten via skjemaet på denne siden og les mer om hvordan disse prinsippene kan brukes på tre spesifikke områder; selvkjørende kjøretøys sikkerhet og funksjonalitet, datasikkerhet og personvern og styring og sikring av mobilitet som et offentlig gode samt få eksempler fra hvordan dette gjøres rundt omkring i verden i dag.

 

Indsæt social sharing 1

Indsæt social sharing 2

Indsæt social sharing 3

Last nedDeloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

 

Kontakt

Jørund Vollan

Partner

[email protected] | +47 934 17 619