FNs bærekraftsmål integrert i bare en av fire kommuners planverk

2018-06-15

Deloitte har undersøkt hvordan kommunene i de nordiske landene jobber med FNs mål for bærekraftig utvikling.

Rapporten gir en status for kommunenes arbeid med bærekraftsmålene. Den viser at 84 % av norske kommuner ser på bærekraftsmålene som viktige for deres kommune og at de tre høyest prioriterte målene i kommune-Norge er:

  1. God helse
  2. God utdanning
  3. Bærekraftige byer og samfunn.

Selv om de fleste norske kommuner bidrar til å fremme bærekraftsmålene gjennom det arbeidet kommuner alltid har gjort innenfor utdanning, helse og omsorg, byutvikling og miljø, ser vi at det er stor forskjell på i hvilken grad kommunene setter dette arbeidet i sammenheng med verdensmålene. Bare 1 av 4 kommuner har referert til, eller integrert FNs bærekraftsmål i kommunens planverk.

- Kommuner i Norge og Norden er i ferd med å begynne å bruke FNs bærekraftsmål strategisk. Gjennom intervjuer med 181 kommunale ledere kommer det frem at noen visjonære ledere i økende grad driver denne agendaen lokalt, sier Cecilia Flatum, leder for offentlig sektor i Deloitte.

3 av 5 kommunale ledere i Norden ser på bærekraftsmålene som en døråpner for lokal vekst og offentlig innovasjon, og de ser på samarbeid som et viktig virkemiddel for å komme dit. I intervjuene med kommunale ledere i de nordiske landene har vi fått en rekke gode eksempler på innovasjon og samarbeid som fremmer bærekraft.

- For å nå disse målene er vi nødt til å jobbe med sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Disse områdene vil sammen skape bærekraftig utvikling. Samarbeid, mål nummer 17, er avgjørende her, sier en av respondentene Lars Henrik Bøhler, rådmann i Oppegård kommune.

Last ned rapporten via skjemaet på denne siden.

Tre implementeringsnivåer
Rapporten og Deloittes erfaring med rådgivning til offentlig sektor anbefaler at kommuner kan jobbe med bærekraftsmålene på tre nivåer:

  1. Vise frem og kommunisere hvordan allerede eksisterende initiativer henger sammen med bærekraftsmålene, og bruke det til å mobilisere interessenter rundt en felles agenda. 
  2. Stimulere til handling gjennom å styrke samarbeid på tvers av administrasjonen gjennom å utforme en bærekraftplan. Kommunene kan også stille krav til bærekraft i offentlige anbud og investeringer som igjen bidrar til næringslivet innarbeider bærekrafsmålene i sin drift.
  3. Jobbe for å bygge et bredere engasjement rundt bærekraftsmålene og bidra til utvikling av nye og innovative løsninger med positiv effekt for samfunnet, miljøet og økonomisk vekst.  

Om rapporten
2018 er det andre året Deloitte lager en rapport om implementeringen av FNs bærekraftsmål. Den første rapporten, som ble offentliggjort i juni 2017, dekket bare danske kommuner. I denne andre versjonen, publisert i juni 2018, dekkes kommuner i Danmark, Norge, Sverige og Finland.   Rapporten er basert på data fra intervjuer som er gjennomført i hovedsak med administrative ledere (rådmenn) i de fire landene i perioden 20. februar til 20. april 2018. I noen tilfeller er intervjuene foretatt med andre nøkkelpersoner i kommunene med spesiell innsikt i bærekraftsmålene.  

Last ned rapporten via skjemaet på denne siden.

Delta i debatten under Arendalsuka
Debatten om hvordan kommune-Norge skal ta spranget fra globale mål til lokal handling tar vi på Arendalsuka. Sammen med styrelederen i KS, Gunn Marit Helgesen, Lene Conradi, ordfører Asker, Silje Bareksten, Head of Smart City, Oslo Kommune  og Arne Ingebrigtsen, rådmann Kristiansund dypdykker vi hva kommunen kan bidra med. Les mer om debatten på Arendalsukas sider.

 

Indsæt social sharing 1

Indsæt social sharing 2

Indsæt social sharing 3

Last nedDeloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

 

Kontakt

Cecilia Flatum

Partner

[email protected] | +47 952 68 805

 
 

Hanne Solem

Manager

[email protected] | +47 414 23 739

 
 

Laura Herzig

Senior Consultant

[email protected] | +47 462 47 747

 
 

Thea Schjødt

Manager

[email protected] | +47 980 37 389