Fremtidens regulering

The future of regulation - Principles for regulating emerging technologies

2019-02-19

Stopp et øyeblikk og vurder denne tanken: Hva om vi utvikler lover og reguleringer omtrent etter samme prinsipp som man utvikler programvare til en datamaskin? Vi tror resultatet vil bli bedre.

Deloittes Center for Government Insights har tatt tak i et velkjentdilemma for de som har som oppgave å passe på at ny teknologi eller nye forretningsmodeller ikke er til skade eller til hinder for ønsket utvikling. Regulering er nødvendig, for eksempel for å forsikre at selvkjørende biler ikke tar liv, men reguleringen skal også bane vei for selvkjørende biler. Få tør å lansere et produkt uten en forsikring om at det er tillatt å benytte. Utfordringen er å balansere hensynet til sikkerhet med hensynet til innovasjon uten at reguleringen i seg selv blir alt for detaljert.

I stedet for å stoppe opp når vi forstår at det er vanskelig å regulere, går Deloittes rammeverk for Future of Regulation videre og beskriver prinsippene for fremtidens regulering for et internasjonalt publikum. Rapporten foreslår et skifte fra diktat og plan, og i stedet basere regulering på involvering og eksperimentering. Det samme skiftet fikk gjennomslag i softwareutvikling omtrent år 2000 og i strategiutvikling omtrent år 2010.

Les også: Toolkit - Flere verktøy i lovgiverens verktøykasse

Fremtidens regulering er iterativ og utprøvende. Den regulerer et lite felt først og lærer av tilbakemeldingene. Den legger til rette for oppdatering, og den baserer seg på «sandkasser» der et er lov å eksperimentere innenfor gitte rammer. Reguleringen beskriver resultat i stedet for å detaljere prosess og innhold. Graden av restriksjon er nøye knyttet til graden av risiko, og det er i høyeste grad nødvendig å involvere de regulerte. På en del felter er norsk reguleringspraksis allerede ganske avansert, men på andre områder er den forbløffende konservativ. Hva er galt med å eksperimentere litt før man slipper reglene løs på et vergeløst samfunn?

Last ned rapporten via skjemaet på denne siden.

 

Indsæt social sharing 1

Indsæt social sharing 2

Indsæt social sharing 3

Last nedDeloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

 

Kontakt

Katrine Minken

Partner

[email protected] | +47 977 59 010