Digital Disruption Index 2019

2019-03-14

Digital modenhet handler like mye om å utvikle de rette ferdighetene og lederne, som å besitte de rette ferdighetene og lederne i en organisasjon.

Digital modenhet, digital ledelse, utvikling av digitale ferdigheter samt investering og implementering av teknologi er hovedtemaene i Deloittes tredje utgave av Digital Disruption Index, som ble publisert i januar. Rapporten er basert på en undersøkelse av 158 ledere i de mest innflytelsesrike selskapene i privat sektor og store organisasjonene i offentlig sektor i Storbritannia.

Det arbeides for tiden med å utarbeide en nordisk versjon av rapporten, med norske tall. Den vil lanseres i løpet av de nærmeste månedene.

Digital modenhet defineres som organisasjoner som bruker digitale arbeidsmåter og teknologier for å forbedre prosesser, engasjere arbeidsstyrken og drive frem nye forretningsmodeller. Bedrifter som ikke er i nærheten av å benytte digitale arbeidsmåter og teknologier på denne måten er i en tidlig fase. Over fire femtedeler av respondentene klassifiserer organisasjonene sine som ikke modne, og en tredjedel av disse mener de er i en tidlig fase.

Rapporten identifiserer fire hovedforskjeller mellom digitalt modne organisasjoner og andre. For det første mener ledere i digitalt modne organisasjoner at virksomheten deres i større grad enn andre endres fundamentalt grunnet digitale arbeidsmåter og teknologier. For det andre mener de at finansfunksjonen gir tilstrekkelig støtte til den digitale transformasjonen. En tredje forskjell som ble identifisert er stadium av teknologiimplementering, der digitalt modne bedrifter i større grad har implementert teknologier og tatt de i bruk på tvers av flere funksjoner og avdelinger. Siste hovedforskjell er at ledere i digitalt modne bedrifter er tryggere på at de har de nødvendige ferdighetene for å lede en organisasjon i den digitale økonomien.

Offentlig sektor har lenge vært preget av papirbaserte prosesser (KMD, 2016), og følgelig startet tilpasningen til digitalisering på et lavt nivå. På bakgrunn av analysen i rapporten kan dette medføre tregere digitalisering i offentlig sektor, som følge av mindre digital trygghet. Norske innbyggere vil forvente stadig mer digital modenhet i det offentlige (KMD, 2014).

- Det er derfor viktig at ledere i offentlig sektor følger den digitale utviklingen i samfunnet, ved å ta i bruk digitale løsninger og søke hjelp til videre utvikling av egne ferdigheter, mener Katrine Minken, partner og leder for offentlig sektor i Deloitte Norge.

Last ned rapporten i sin helhet via skjemaet på denne siden.

 

Indsæt social sharing 1

Indsæt social sharing 2

Indsæt social sharing 3

Last nedDeloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

 

Kontakt

Katrine Minken

Partner

[email protected] | +47 977 59 010

 
 

Jason Rowe

Partner

[email protected] | +47 952 68 725