Byggesteiner for vellykket transformativ innovasjon i offentlig sektor

Transformasjonen av offentlig sektor

2018-04-26

Verden endrer seg i en svimlende fart. Vi står midt oppi en transformasjon fra et industrielt til et digitalt samfunn. Denne transformasjonen legger press på både innbyggere, privat- og offentlig sektor.

Mobil teknologi, skyløsninger og avanserte analysemuligheter er alle makrokrefter som står bak mange av de digitale løsningene som stimulerer innovasjon i dag.

Verden endrer seg raskt og offentlig sektor må redefinere seg selv

Med utgangspunkt i de nevnte makrokreftene, vil teknologier som kunstig og virtuell virkelighet, Internett of Things, industrialiserte analyser og teknologiske plattformer kunne omforme og forvandle alle deler av offentlig sektor.

Når det er sagt, så er ikke mange av de gamle offentlige institusjonene og byråkratiske systemene som vi bygger velferden vår på godt nok rustet til å håndtere det nye digitale samfunnet. De er ikke fleksible nok til å tilpasse seg nye digitale prosesser og forretningsmodeller eller til å takle de raskt skiftende kravene fra innbyggere og bedrifter.

Lavere tillit til myndighetene

På toppen av dette står mange vestlige myndigheter overfor stor gjeld, i tillegg til at kostnadene stiger blant annet grunnet en aldrende befolkning. Dersom myndighetene ikke evner å endre måten å levere tjenester på radikalt, vil de bli tvunget til å redusere omfanget av offentlige tjenester sammenlignet med i dag. Dette vil skape misnøye hos innbyggerne, som er blitt vant med bedre produkter og tjenester til en lavere pris utenfor offentlig sektor.

Alt dette fører til lavere tillit til myndighetene i mange OECD-land. Undersøkelser viser at det i 2017 var en mistillit til myndighetene i 75 % av landene i verden (Edelman trust barometer 2017). Dette er en trussel fordi mangel på tillit påvirker medborgernes og næringslivets vilje til å svare på offentlig politikk og bidra til en bærekraftig økonomisk utvikling i en negativ retning.

Offentlige virksomheter må gjenoppfinne seg selv

For å være relevant i fremtiden tror vi at offentlige virksomheter, uansett om de opererer i helsevesenet, utdanning, sentrale eller lokale myndigheter, må innovere på et institusjonelt nivå. De må gjenoppfinne seg selv, og sammen med innbyggere og bedrifter skape nye produkter og tjenester som gir merverdi i dagens og morgendagens samfunn.

Men hvordan? Oppfatningen om at offentlig sektor ikke kan – eller ikke vil - innovere er en myte. Innovasjon i offentlig sektor skjer nesten hver dag. Men innovasjon i offentlig sektor er sjelden virkelig transformativ og banebrytende. Det er ofte bare forbedringer av eksisterende produkter eller tjenester.

En strukturert tilnærming til innovasjon

Innovasjon kan blomstre om vi benytter en strukturert tilnærming. Dette kan virke som et paradoks, men uten retningslinjer for å strukturere samhandling og utvikling, vil en kompleks organisasjon eller økosystem streve med å koordinere sine innovative aktiviteter.

For å lykkes med transformativ innovasjon trengs det regler, prosesser og styring for å strukturere hvor, hvordan og hvem som skal bidra i innovasjonen. Samtidig må strukturen være enkel og pragmatisk. Den må bidra til disiplin i prosessen for å øke effektiviteten og oddsen for at de nyvinningene som skapes gir verdi.

Byggesteiner for vellykket transformativ innovasjon

Basert på omfattende forskning fra våre kolleger ved GovLab USA og Nederland, Doblin, Center for the Edge og vår egen erfaring har vi identifisert fem byggesteiner som er viktige for å få til transformativ innovasjon i offentlig sektor. Rundt disse byggesteinene har vi har bygget en velutprøvd metodikk for å lykkes med innovasjonsarbeidet.

  1. Bevissthet og forståelse hos øverste ledelse
  2. En klar og inspirerende innovasjonsstrategi
  3. Styring for transformativ innovasjon; uavhengig, rask og «On the edge» av organisasjonen
  4. Innovasjon ved bruk av design; en tilnærming til design med mennesket/brukeren i sentrum, til å bygge og skalere opp arbeid med innovasjon
  5. Mekanismer for å finansiere og tilrettelegge for innovasjon

Dette dokumentet er ingen håndbok som hjelper deg gjennom prosessen med transformativ innovasjon, men den kombinerer noen av våre beste Deloitte-undersøkelser med ekspertise innen transformativ innovasjon. Det er ment som et utgangspunkt for de som, akkurat som oss, har ambisjoner om å radikalt endre måten offentlige virksomheter organiserer og tilbyr tjenestene sine på.

Last ned rapporten via skjemaet på denne siden.

Om GovLab

Denne publikasjonen er utviklet av og er en del av rammeverket til GovLab, Deloittes satsning på innovasjon og transformasjon i offentlig sektor. GovLab er et samarbeid mellom Deloittes fagmiljøer innenfor offentlig sektor i flere land. Utredere og beslutningstakere i offentlig sektor skal ved hjelp av GovLab kunne bli inspirert, lære, innovere og få bistand til å sette ideene sine ut i livet.

GovLab samler innbyggere, privat og offentlig sektor, og tilbyr løsninger basert på teknologisk og sosial innovasjon for å takle utfordringer i alle deler av offentlig sektor. Les mer om GovLab her.

 
 

Indsæt social sharing 1

Indsæt social sharing 2

Indsæt social sharing 3

Last nedDeloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

 

Kontakt

Cecilia Flatum

Partner

[email protected] | +47 952 68 805

 
 

Camilla Kluge Foss

Manager

[email protected] | +47 995 20 183

 
 

Evy Tynes Johnsen

Manager

[email protected] | +47 415 64 432