Noteopplysninger til IFRS 9: Snart klart for kvantitative konsekvenser

6. juni 2017

Bankene har avgitt sine årsregnskap for 2016. Vi har analysert informasjonen som 19 ulike banker har gitt av implementeringseffektene de forventer med IFRS 9.

Tidspunkt Torsdag 13. august 2015 kl. 18.00
Sted Restaurant FIAT Kongens Nytorv 18 , 1050 København K
Den europeiske tilsynsmyndigheten ESMA har tidligere presentert sine forventninger til den informasjonen bankene skal gi om effektene av IFRS 9. Det er forventet økt informasjon gjennom 2017, spesielt fra de bankene hvor IFRS 9 forventes å gi en vesentlig effekt på regnskapene. ESMA forventer at årsregnskapet for 2016 inneholder en detaljert beskrivelse av hvordan de vesentlige elementene av IFRS 9 vil bli implementert.  Videre forventes det at kvartalsregnskapene gir gradvis mer kvantitativ informasjon etter hvert som disse effektene blir avklart. For 2017 regnskapet forventes det at bankene gir informasjon om de kvantitative effektene på implementeringstidspunktet, samt en beskrivelse av endringene sammenlignet med IAS 39. Denne informasjonen må være tilstrekkelig disaggregert.

Analysen av IFRS 9-informasjonen som Deloitte har gjort av årsregnskapene til 19 av de største europeiske bankene viser at bankene gir relativt lite informasjon i sine årsregnskapet for 2016. De fleste bankene har inkludert en kort beskrivelse av IFRS 9-prosjektet. Det er ikke gitt kvantitativ informasjon om effektene på resultatet, balansen eller kapitaldekningen. Kravet til informasjon fra analytikere, investorer og tilsynsmyndigheter vil øke etterhvert som fristen for implementering av IFRS 9 nærmer seg. Bankene må derfor kjøre IAS 39 og IFRS 9 parallelt, samt forberede noteinformasjonen til bankenes kvartalsrapporter etterhvert som effektene blir klare.
 
 

Har du spørsmål? Ta kontakt

Lasse Cornelius Vangstein

Senior Manager

[email protected] | +47 975 84 086

 
 

Henrik Woxholt

Partner

[email protected] | +47 917 58 180

 
 

Jill Osa

Senior Manager

[email protected] | +47 480 14 083