IFRS 9: Tilsynsmyndigheter oppfordrer til forbedring, men hvor bør investeringene iverksettes?

30. juni 2017

Informasjonen som kreves for å beregne tapsavsetning under IFRS 9 øker behovet for en transformasjon i de operasjonelle modellene.

Tidspunkt Torsdag 13. august 2015 kl. 18.00
Sted Restaurant FIAT Kongens Nytorv 18 , 1050 København K

IFRS 9 markerer en endring hvor vi i vurderingen av tapsavsetningene går fra å se på historisk informasjon til å innarbeide forventet markoøkonomisk utvikling. Det å skulle inkludere framoverskuende informasjon i de eksisterende modellene og prosessene er en kompleks problemstilling for mange banker. Målingen av forventet kredittap (ECL - Expected Credit Loss ) medfører økt kompleksitet, økt behov for data, økt behov for noteinformasjon og økt behov for intern kontroll.
 
I implementeringsfasen har de fleste bankene hatt fokus på å få en modell som tilfredsstiller kravene i IFRS 9. På lengre sikt bør målet være å utarbeide en modell som også gir input til bankenes prising og risikostyring. IFRS 9 er en mulighet til å gjøre smarte investeringer som gjør at risk-avdelingen kan gå fra å være et påkrevet kostnadselement til å gi nyttig informasjon i bankenes strategiske beslutninger.

 
Vil du vite mer om IFRS 9? Les våre tidligere saker:
 
 
 

Har du spørsmål? Ta kontakt

Lasse Vangstein

Senior Manager

[email protected] | +47 975 84 086

 
 

Henrik Woxholt

Partner

[email protected] | +47 917 58 180

 
 

Jill Osa

Senior Manager

[email protected] | +47 480 14 083