Baby PRIIPs KID – 6 måneder igjen – Er du klar?

6. juni 2017

PRIIPs-forordringen er nå godkjent i EU og vil få anvendelse fra 1. januar 2018. Finanstilsynet har sendt ut et høringsnotat relatert til gjennomføringen i norsk rett. Deloitte har ekspertisen til å bistå med implementeringen av PRIIPs og KID.

Tidspunkt Torsdag 13. august 2015 kl. 18.00
Sted Restaurant FIAT Kongens Nytorv 18 , 1050 København K
PRIIPs-forordningen har som formål å sikre at forbrukerne får relevant og tilstrekelig informasjon om sammensatte spareprodukter. Ved hjelp av et standardisert dokument (KID) vil forbrukerne kunne sammenligne de mest sentrale faktorene knyttet til sammensatte investerings- og forsikringsbaserte produkter.
 
3. april ble PRIIPs-forordningen godkjent i EU med ikrafttredelse 1. januar 2018. For å sikre implementering i norsk rett har finanstilsynet sendt forordningen på høring. Finanstilsynet tar sikte på å samle kravene i én felles lov for produsenter, rådgivere og forvaltere av sammensatte investeringsprodukter.

Deloitte har den ekspertisen som trengs i forberedelsene til og implementering av PRIIPs og KID, og vi har publisert en artikkel som heter «Baby PRIIPs KID» i den forbindelse. Artikkelen gir god innføring i bakgrunnen for PRIIPs og hvilke elementer som skal inngå i KID-en.

Høringsnotatet fra Finanstilsynet om PRIIPs-forordningen finner dere her.
 
 

Har du spørsmål? Ta kontakt

Lasse Cornelius Vangstein

Senior Manager

[email protected] | +47 975 84 086

 
 

Knut Størmer Endre

Director

[email protected] | +47 908 20 745