Finansiell rapportering og digitalisering – hvordan ligger vi an i Norge?

2019-01-15

Deloitte har gjennomført en undersøkelse av norske virksomheter, med mål om å kartlegge hvor effektivt regnskapsavslutning, konsolidering og rapportering gjennomføres.

Rapporten er delt inn i fire deler. Første del handler om de tre verdidriverne eller innsatsfaktorene i virksomhetene; prosesser og internkontroll, organisasjon og kompetanse, og systemer og verktøy i økonomifunksjonen.

Videre går rapporten gjennom disse tre områdene i sammenheng med de tre prosessene regnskapsavslutning, konsolidering samt intern rapportering.

Enkelte steder er det segmentert på børsnoterte og ikke-børsnoterte selskaper eller på størrelse i forhold til omsetning over eller under 1 mrd. kroner. Det er ikke avdekket noen klare sammenhenger basert på bransje.

I tillegg til funnene i undersøkelsen foretatt av virksomheter i Norge, er også noen kommentarer knyttet til utviklingen internasjonalt og hva som karakteriserer ledende globale virksomheter.

Om utvalget
Undersøkelsen ble sendt til regnskaps - og økonomiansvarlige i både store og mindre virksomheter innen privat sektor i hele Norge. Rundt 50 svarte på henvendelsen. Dette er ikke et statistisk signifikant utvalg, men vi mener det gir en pekepinn på retning og en indikasjon på områder der norske økonomifunksjoner har utviklingspotensial.

Selskapene som har besvart er i en rekke ulike bransjer, men 53 prosent som har besvart er i enten varehandel og industrielle produkter, teknologi/media/telecom eller energi og naturressurser. 30 prosent har over 50 legale enheter i konsernet, og 56 prosent har over 1 mrd. kroner i omsetning. 27 prosent av respondentene er børsnotert, men hele 50 prosent oppgir at de benytter IFRS som regnskapsspråk.

Last ned undersøkelsen via skjemaet på denne siden. 

 

Indsæt social sharing 1

Indsæt social sharing 2

Indsæt social sharing 3

Last nedDeloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

 

Anne Jones

Partner

[email protected] | +47 400 20 228