Internrevisjon finansbransjen - Bygge videre på nye tilnærminger

2019 Planning Priorities for Internal Audit in Financial Services

2019-04-10

Internrevisorens rolle i finansbransjen er stadig i utvikling. Det er årets utgave av Planning Priorities for Internal Audit in Financial Services et bevis på, og den femte utgaven av rapporten bærer derfor navnet: Bygge videre på nye tilnærminger.

Deloitte leverer et bredt spekter av internrevisjonstjenester til finansbransjen. Rapporten omhandler blant annet nye verktøy og teknikker som vil hjelpe internrevisoren til å levere i henhold til et stadig utvidet mandat. Agile arbeidsmetoder, automatisering i arbeidshverdagen og behovet for vellykket rekruttering er alle temaer som er dekket. I tillegg tar rapporten opp temaer som risikoanalyse og adferdsanalyse.

Rapporten er delt i to seksjoner. Den første seksjonen tar for seg prioriteringer for internrevisoren. Her vil du blant mye annet finne en gjennomgang av digital risiko, økonomisk kriminalitet, krisehåndtering og MiFID II. Den andre seksjonen tar for seg nye metoder for internrevisoren.

Rapporten er utarbeidet for finansmarkedet i UK, men mye av dette vil også være relevant for norske forhold. Dette blant annet som følge av at regulatoriske krav er basert på Europeiske regler, lignende teknologisk utvikling og endring i kundeadferd samt et trusselbilde som blir mer og mer globalt.

Last ned rapporten i sin helhet via skjemaet på denne siden.

Ta gjerne kontakt med oss for videre dialog om våre internrevisjonstjenester og temaer presentert i rapporten.

 

Indsæt social sharing 1

Indsæt social sharing 2

Indsæt social sharing 3

Last nedDeloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

 

Kontakt

Henrik Woxholt

Partner

[email protected] | +47 917 58 180

 
 

Eivind Skaug

Partner

[email protected] | +47 915 18 997

 
 

Roger Furholm

Partner

[email protected] | +47 971 59 003

 
 

Erik Andersson

Director

[email protected] | +47 909 10 450