Innføring av IFRS 17 i Norge

2018-05-24

Den nye regnskapsstandarden IFRS 17 Forsikringsavtaler trer i kraft i 2021. Vi har identifisert åtte områder som norske selskaper bør evaluere.

Den nye regnskapsstandarden IFRS 17 Forsikringsavtaler har som mål å lage:

 1. en enhetlig metode for regnskapsføring av alle typer forsikringsavtaler,
 2. høyere grad av transparens av forsikringsselskapenes inntjening og
 3. økt sammenlignbarhet mellom foretak og på tvers av land.

Vår artikkel fokuserer på de forandringene som forventes å ha størst innvirkning for de norske forsikringsselskapene. Dette ut ifra Deloittes praktiske erfaringer fra norske og internasjonale IFRS 17-prosjekter, vår forståelse av det norske forsikringsmarkedet og det nåværende norske regelverket. Vi har identifisert åtte områder hvor vi anbefaler at norske forsikringsselskap gjennomfører analyser og evaluerer i hvilken grad standarden kommer til å påvirke deres virksomhet:

 1. Felles regnskapsføring av liv- og skadeforsikringsvirksomhet
 2. I hvilken grad forenklet metode kan benyttes
 3. Økt kompleksitet som følge av et lavere aggregeringsnivå for regnskapsføring og vurdering av forsikringsavtaler
 4. Endrede regler for når forskjellige delkomponenter i forsikringsavtalene kan separeres
 5. Innføring av fortjenesteelement
 6. Innføring av risikomargin
 7. Annen totalinnkomst (OCI)
 8. 8. Øvrige vesentlige endringer

Les mer om IFRS 17, samt mer utfyllende om de åtte nevnte områdene nevnt ovenfor, ved å laste ned rapporten via skjemaet på denne siden. 

Indsæt social sharing 1

Indsæt social sharing 2

Indsæt social sharing 3

Last nedDeloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

 

Kontakt

Mats Sollie

Senior Manager

[email protected] | +47 911 11 815

 
 

Eivind Skaug

Partner

[email protected] | +47 915 18 997

 
 

Thomas Ringsted

Partner

[email protected] | +45 27 14 20 44