Fusjon og oppkjøp - tilstandsrapport 2018

The state of the deal: Merger & Aquisitions trends 2018

2018-09-18

I tidligere utgaver av rapporten Merger & Aquisitions trends har markedet for fusjon og oppkjøp vært preget av bekymringer knyttet til blant annet politisk risiko og markedsvolatilitet. Disse bekymringene har nå avtatt.

Hvert år publiserer Deloitte en omfattende rapport som omhandler aktivitet i fusjon- og oppkjøpsmarkedet. I rapporten har mer enn 1000 bedriftsledere svart på spørsmål knyttet til deres forventninger vedrørende fusjon- og oppkjøpsaktivitet for inneværende år, samt aktivitet for de påfølgende tolv månedene.

Årets rapport konkluderer med at aktiviteten vil fortsette å akselerere, hvor oppkjøp av teknologiselskaper vil være en viktig driver av markedet.

Rapporten ser på en rekke trender i dagens fusjons- og oppkjøpsmarked:

  • Flere selskaper tar i bruk nye verktøy i forbindelse med rapportering og integrasjon.
  • Flere oppgir at oppkjøp- og fusjonsavtaler leverer i henhold til forventet avkastning.
  • Store selskap har mer tillitt til markedet og er i mer villig til å inngå store avtaler. 
  • 63 prosent av respondentene sier at de forventer at størrelsen på avtalene i fremtiden enten vil vokse eller forbli som nå. I 2017 svarte kun 34 prosent de samme.
  • Teknologi er den viktigste drivkraften for fusjon- og oppkjøpsaktivitet.

Last ned rapporten her.

 

Indsæt social sharing 1

Indsæt social sharing 2

Indsæt social sharing 3

Last nedDeloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

 

Kontakt

Joachim Gullaksen

Partner

[email protected] | +47 905 34 970

 
 

Fredrik Gillebo

Senior Manager

[email protected] | +47 917 84 055