Hvordan oppnå lønnsomhetsrapportering i tråd med forretningsstrategi

2018-09-18

Effektiv kostnads-, budsjett- og lønnsomhetsrapportering kan bistå ledelsen med kritisk innsikt som gjør det mulig å imøtekomme organisatoriske og forretningsmessige utfordringer på best mulig måte. Riktige verktøy gir grunnlag for bedre strategiske beslutninger og verdiskapning, uten å måtte ty til manuell håndtering av datagrunnlaget.

Flere organisasjoner og bedrifter har i dag utfordringer med å sikre effektiv kostnadsstyring og lønnsomhetsrapportering på grunn av manglende dataintegritet, systemutfordringer, ineffektive prosesser og uklar organisasjonsstruktur. Deloittes «Managed Service» rammeverk sikrer at ledelsen har den innsikten som trengs for å fatte gode beslutninger basert på kostnads-, budsjett- og lønnsomhetsdata.

Støtter dagens kostnads-, budsjett- og lønnsomhetsdata organisasjonens strategi, og er dataen relevant som beslutningsgrunnlag?

Rapporten Cost Transparency: Linking cost, budget and performance management to your mission and strategy, ser nærmere på disse spørsmålene:

  • Lønnsomhetsrapportering: Kan ledelsen og organisasjonen sømløst og nøyaktig måle og overvåke organisasjonens lønnsomhet på tilstrekkelig detaljert nivå?
  • Rapporteringsintegritet: Kan ledelsen og organisasjonen ha tillit til at dagens kostnadsrapportering reflekterer virkeligheten?
  • Kostnadsfordeling: Er kostnadene riktig strukturert og fordelt slik at lønnsomheten til avdelinger, tjenester og produkter enkelt kan overvåkes og evalueres?
  • Overholde lover og regler: Er dagens retningslinjer og prosedyrer i samsvar med det gjeldende regulatoriske rammeverket?

Last ned rapporten via skjemaet på denne siden. 


 

Indsæt social sharing 1

Indsæt social sharing 2

Indsæt social sharing 3

Last nedDeloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

 

Kontakt

Joachim Gullaksen

Partner

[email protected] | +47 905 34 970

 
 

Fredrik Gillebo

Senior Manager

[email protected] | +47 917 84 055