Fra profitt til verdi – bærekraftig rapportering

En analyse av Norges 50 største bedrifter

2018-10-19

Ved å analysere års- og bærekraftrapporter for Norges 50 største bedrifter, har Deloitte kartlagt hvilken posisjon integrert rapportering og bærekraftrapportering har i norsk næringsliv.

Rapporten vår er delt inn i to deler. Del I handler om våre funn rundt integrert rapportering, mens del II handler om våre funn rundt bærekraftrapportering. Vi innleder med sammenhengen mellom et integrert tankesett og en integrert rapport. Deretter dykker vi dypere ned i integrert rapportering, før vi går nærmere inn på funn i forbindelse med bærekraftrapportering.

Hovedfunn på integrert rapportering:

  • Norske bedrifter anses underveis i integrert rapportering
  • Uforløst rapporteringspotensial i norske bedrifter
  • Flertallet av norske bedrifter publiserer flere selskapsrapporter
  • Nivået på integrert rapportering øker i takt med selskapets omsetning - «Size does matter»
  • GRI-standarder hever rapporteringskvaliteten

Utvalget vi har analysert består av Norges 50 største bedrifter, rangert etter omsetning. Listen er basert på Kapitals oversikt over Norges 500 største bedrifter i 2017. I tilfeller hvor det publiseres separate års- og bærekraftrapporter, vurderes disse samlet. Bedriftene er klassifisert i bransjer i henhold til Kapitals liste.

Last ned rapporten via skjemaet på denne siden.

 

Indsæt social sharing 1

Indsæt social sharing 2

Indsæt social sharing 3

Last nedDeloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

 

Kontakt

Siri Christine Rosenblad

Senior Manager

[email protected] | +47 971 74 205

 
 

Anne Jones

Partner

[email protected] | +47 400 20 228