Utsikter for eiendomsbransjen i 2019

Commercial Real Estate Outlook 2019

2019-01-16

Nye forretningsmodeller og konkurrenter, utstrakt bruk av teknologi og endringer i forventningene til leietakere og investorer har ført til store endringer i bransjen for næringseiendom.

I utsiktene for eiendomsbransjen for 2018 la vi vekt på at næringseiendomsselskaper mest sannsynlig vil måtte ta risiko og tilpasse seg endringer for å lykkes i tiden framover. Siden da har vi sett disse endringene skje i enda større tempo, og eiendomsselskapene i dette markedet har vært nødt til å ta effektive grep for å tilpasse seg. Som følge av dette vil kanskje ikke de tradisjonelle spillereglene lenger gi den tilpasningsevnen som vil kreves av selskapene i framtiden.

I arbeidet med å hjelpe næringseiendomsselskaper med å forstå de nye spillereglene, ser vi i denne rapporten nærmere på preferansene til investorer i næringseiendom. Vår undersøkelse omfatter 500 globale investorer, og gir innsikt i hvilke faktorer det er som påvirker investeringsbeslutningene deres. Dette kan oppsummeres i følgende hovedpunkter:

1. En stor andel av respondentene har planer om å øke investeringene i næringseiendom, primært i USA, Tyskland og Canada.

2. Utradisjonelle eiendomstyper som flerbrukseiendommer og nye forretningsmodeller som eiendommer med fleksible leieavtaler og lokaler ventes å tiltrekke seg flere investeringer.

3. Mange av investorene i undersøkelsen er innstilt på å sette investeringene sine i selskaper som reagerer raskt på endringer i forretningsmodeller og tar i bruk ulike typer teknologi for å gjøre bygningene framtidsklare.

4. Respondentene i undersøkelsen forventer at teknologiutvikling vil ha betydelig effekt på tradisjonelle eiendommer på under tre år.

Det ser dermed ut som investorene er innstilt på å investere i nyere forretningsmodeller og et teknologibasert økosystem. Men hvordan kan næringseiendomsselskapene passe på å dra fordel av dette?

Velykkede virksomheter har klart å finne essensen av eiendomsbransjen

På et helt grunnleggende plan må de skaffe seg inngående kjennskap til hvordan bruksmønsteret for lokaler er i ferd med å endre seg. Ta for eksempel WeWork, eier av et kontorfellesskap som posisjonerer seg som "tjenestetilbyder" snarere enn som driver av et eiendomsselskap. Siden oppstarten i 2010 har selskapet vokst fra et enkelt kontorfellesskap i New York City til 287 fysiske kontorsteder i 77 byer og 23 land over hele verden per august 2018. Med en omsetning på 20 milliarder USD, blir WeWork nå ansett som en av verdens høyest verdsatte oppstartsbedrifter, etter Uber og Airbnb. Selskapets vekst har vært mye større enn for mange tradisjonelle næringseiendomsselskaper.

Hva er det selskapene med nye forretningsmodeller gjør annerledes? Disse selskapene, som kan anses som endringsagenter, beholder gjerne selve kjernen av eiendomsbransjen – betydningen av beliggenhet – samtidig som de endrer tankegangen knyttet til hvordan fysiske lokaler faktisk blir brukt. Ved hjelp av teknologi skaper de et mer attraktivt tilbud gjennom å forbedre kundeopplevelsen. For eksempel virker det som WeWorks mål ikke bare er å skape en funksjonell opplevelse, men også en minneverdig en, basert på pulserende omgivelser, varierte kontorløsninger, bekvemmeligheter og muligheter til nettverksbygging for travle millenials og generasjon Z-ere.

Endringsagenter som WeWork redefinerer næringseiendommen, slik at den ikke bare framstår som et fysisk lokale, men snarere som et tjenestesenter. I tillegg jobber de for å skille seg ut gjennom en fleksibel og tilpasningsdyktig forretningsmodell. Så snart næringseiendomsselskapene er klare til å endre tankegang, vil agilitet, eller evnen til å tilpasse seg raskt, være den viktigste faktoren når de skal tenke nytt omkring det å endre seg, opprettholde konkurranseevnen og skape vekst.

På bakgrunn av økende usikkerhet i sektoren for næringseiendom, tar vi opp status i årets rapport når det gjelder dagens forretningsmiljø, og avdekker viktige investorpreferanser knyttet til når det gjelder kapitalfordeling, bruk av teknologi, styring av cyberrisiko, talent og prop-tech-selskapenes rolle. Vi gir også anbefalinger knyttet til hvordan et tilpasningsdyktig næringseiendomsselskap kan respondere på disse investorpreferansene.

Last ned hele rapporten i skjemaet til høyre.

 

Indsæt social sharing 1

Indsæt social sharing 2

Indsæt social sharing 3

Last nedDeloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

 

Kontakt

Thorvald Nyquist

Partner/Advokat

[email protected] | +47 957 53 141