Morgendagens forsvars- og luftfartsindustri?

Aerospace & Defence 4.0

2019-01-30

Flere aktører innen forsvars- og luftfartsindustrien ligger etter i å ta i bruk ny teknologi og industri 4.0. Hva kan gjøres for å sikre raskere digital transformasjon?

Teknologier fra den nye digitale industrien (Industri 4.0) er en viktig brikke i fremtidens konkurranseevne. Det er liten tvil om at luftfart og forsvar bør utnytte tilgangen på ny teknologi og innlemme den digitale transformasjonen i hele virksomheten, og ikke bare delvis.

Deloitte har gjennomført en global undersøkelse for å vurdere hvordan luftfart og forsvar utnytter teknologiene som Industri 4.0 fører med seg. I undersøkelsen kommer det frem at 84 prosent av de spurte virksomhetene oppgir at ledelsen anser det å utnytte ny digital teknologi som en viktig markedsdifferensiator. Likevel oppgir bare en fjerdedel at de per i dag bruker teknologiene og verktøyene de trenger for å administrere, analysere og utnytte data for å ta best mulige beslutninger.

Utforming av nye produkter og forretningsmodeller i et marked med stadig endrede krav og behov er en betydelig utfordring for de fleste innen luftfart- og forsvar. 40 prosent av ledelsen i de forespurte virksomhetene identifiserer etableringen av nye forretnings- eller leveransemodeller som den største utfordringen de står overfor når de søker digitale transformasjonsinitiativer.

Til tross for implementering av ny teknologi på områder som fabrikkproduksjon og forsyningskjede, oppgir flertallet som deltok i undersøkelsen at de ikke har Industri 4.0 som en prioritet i hele virksomheten – men at de hovedsakelig har investert i spesifikke, spissede teknologier. Når den digitale strategien begrenses til noen få forretningsområder, øker risikoen for at virksomhetene blir forbigått i den teknologiske utviklingen.

Rapporten tar frem fire nøkkelområder organisasjoner innen forsvar og luftfart bør fokusere på for å gjennomføre en helhetlig digital transformasjon:

  • Smidig tilnærming og bruk av simulering til produksjonskjeden for å tilpasse seg endrede krav og redusere kostnader
  • Bygge nye forretningsmodeller basert på avanserte prediktive analyser for å optimere vedlikehold
  • Samarbeide tett med hele forsynings- og logistikkjeden ved å bruke simulering og digitale design for å konseptualisere virtuelle prototyper av prosesser
  • Tilpasse seg til nye paradigmer innen cyber sikkerhet

I rapporten Aerospace & Defence 4.0 ser vi hva luftfarts- og forsvarsbedriftene har erfart innen digital transformasjon og hva bransjen anbefaler for å få maksimalt utbytte av industri 4.0.

Last ned rapporten i sin helhet i skjemaet til høyre.

 

Indsæt social sharing 1

Indsæt social sharing 2

Indsæt social sharing 3

Last nedDeloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

 

Kontakt

Ragnhild Elisabeth Hauge

Director, technology 

[email protected]