Tredjepartsrapportering

Outsourcing – en økende trend

8. mai 2017

Virksomheter er i stadig større grad avhengig av tredjeparter for å levere forretningskritiske tjenester.

Tidspunkt Torsdag 13. august 2015 kl. 18.00
Sted Restaurant FIAT Kongens Nytorv 18 , 1050 København K
Det gjelder tjenester innen blant annet informasjonsteknologi, finans og regnskap, lønnsprosessering, kundeservice, HR og fondsadministrering- og forvaltning. Outsourcing har gått fra å være et verdibeskyttende tiltak, til å bli et verdiskapende tiltak.
 
Outsourcing er noen ganger nødvendig for å være konkurransedyktig på global basis, for å vokse i markedet eller for å redusere kostnader og øke kvaliteten. Noen av driverne for outsourcing er:

  • Begrenset kapasitet på ledelsesnivå 
  • Kostnadsoptimalisering
  • Informasjonsteknologi 
  • Ønske om å satse på kjernevirksomhet
  • Mangel på arbeidskraft eller spisskompetanse 
  • Ekspertleverandører som leverer høykvalitetstjenester
 
Økende bruk av outsourcing i dagens marked har gjort selskapene mer avhengig av et komplekst nettverk av tredjepartsleverandører. Fra et risikoperspektiv er det viktig at selskapene selv har oversikt over de risikoene som påvirker dem. Du kan outsource funksjon, men ikke risiko og kontroll.
 

Hvordan vet virksomheten at outsourcingspartneren har tilfredsstillende internkontroll?

For å sikre at virksomheten har tilfredsstillende internkontroll er det viktig å få innsikt i internkontrollen hos outsourcingspartneren, siden de utfører deler av arbeidsprosessene. Virksomheten (og deres finansielle revisor) etterspør gjerne en bekreftelse på outsourcingspartnerens internkontroll, også kalt tredjepartsrapportering.

 
Last ned resten av artikkelen via skjemaet på denne siden.
 
 

Last ned innholdet 

Har du spørsmål? Ta kontakt

Kevin Francis McCloskey

Partner

kmccloskey@deloitte.no | +47 913 68 848