En transparent tidsalder - personvernrapporten 2018

Status like før GDPR

2018-04-25

Den 25. mai 2018 trer den nye personvernforordningen i kraft. Deloitte har undersøkt hvor forberedt bedriftene er på endringene GDPR fører med seg.

Den 25. mai trer den nye personvernforordningen GDPR (General data protection regulation) i kraft. Kravet om å kunne dokumentere god kontroll over hvilke personopplysninger en virksomhet behandler styrkes.

Deloitte har i samarbeid med Datatilsynet gjennomført en undersøkelse, hvor ledere i 200 virksomhetene har svart på en rekke spørsmål vedrørende overgangen til GDPR. Over halvparten av de spurte virksomhetene oppgir at de er verken godt eller dårlig forberedt, mindre godt forberedt, ikke forberedt eller at de ikke vet hvor forberedt de er. Under halvparten oppgir at de i dag kan legge frem dokumentasjon som viser når de sletter personopplysninger, noe som blir et krav i slutten av mai.

I rapporten presenterer vi nøkkeltallene fra undersøkelsen, samt seks punkter vi har definert som hovedutfordringene ved overgangen til en ny personvernforordning.

 

Indsæt social sharing 1

Indsæt social sharing 2

Indsæt social sharing 3

Last ned 

Kontakt

Bjørn Ofstad

Director

bofstad@deloitte.no | +47 928 00 216

 
 

Bjørn Jonassen

Partner

bjojonassen@deloitte.no | +47 992 27 420