Styrket personvern, svekkede bedrifter?

Deloittes personvernundersøkelse 2017

Se video fra personverndagen:
Virksomheter som behandler personopplysninger forplikter seg til et krevende og komplisert regelverk. Våren 2018 får Norge en ny personvernlov med flere og tydeligere krav til virksomheter i alle EU- og EØS-land. I Deloittes nye personvernundersøkelse svarer bare fem prosent av de spurte virksomhetene at de er svært godt forberedt på endringene som kommer i den nye loven.

Undersøkelsen ga blant annet følgende funn:

  • 44 prosent svarer nei på om de kan dokumentere at virksomheten sletter personopplysninger
  • En av fem virksomheter har ennå ikke vurdert om de nye reglene er mulig å etterleve
  • En av fem virksomheter har ingen rutine for å evaluere informasjonssikkerheten

En stadig tettere kobling mellom menneske og teknologi gjennom Internet of Things, blockchain og kunstig intelligens har gitt oss tjenester og produkter som gjør livet enklere og bedre, men som samtidig gir flere aktører tilgang til våre personopplysninger.

Vet virksomhetene nok om hva som kommer?
Tidspunkt Torsdag 13. august 2015 kl. 18.00
Sted Restaurant FIAT Kongens Nytorv 18 , 1050 København K

Indsæt social sharing 1

Indsæt social sharing 2

Indsæt social sharing 3

Last ned


Last ned hele undesøkelsen her (gratis)

 

Har du spørsmål? Ta kontakt

Bjørn Ofstad

Director / advokat

bofstad@deloitte.no | +47 928 00 216