Mikrofinans – en alternativ finansiering av oppstartsvirksomheter

16. mars 2017

Hva er mikrofinansiering? I denne artikkelen ser vi nærmere på begrepet og hvordan mikrofinansiering kan hjelpe oppstartsvirksomheter.

Tidspunkt Torsdag 13. august 2015 kl. 18.00
Sted Restaurant FIAT Kongens Nytorv 18 , 1050 København K
Finansielle aktørers krav til låntakere gjør det vanskelig for mange gründere å få innvilget lån som kan finansiere egen oppstartsvirksomhet. Kravene til egenkapital, sannsynliggjort tilbakebetalingsevne og sikkerhet kan være vanskelig å møte for en som ikke har egne midler. Noen gründere kan oppnå støtte fra private investorer og/eller ulike private og offentlige støtteordninger. Andre må søke støtte i ulike former for nettverk – som familie, venner, likeartede interessegrupper mv.
 
Felles for slike nettverk er at de gjerne er situasjonsbestemte og tilfeldig satt sammen. Nettverkene mangler en fast og forutsigbar struktur. Målet med organisert mikrofinansiering er å gi støtte til slike nettverk gjennom å tilby kompetanse og faste rammer for finansieringen.
 
Få med deg resten av artikkelen via skjemaet på denne siden.
 
Først publisert i Sparebankbladet nr. 01/2017
 

Last ned innholdet 

Har du spørsmål? Ta kontakt

Knut Størmer Endre

Director, Tax & Legal

kendre@deloitte.no | +47 908 20 745