M&A i olje- og gassbransjen 2016

For olje –og gassbransjen ble 2016 et bedre år enn mange forventet, og det ser ut til at bunnen var nådd i 2015. Til tross for at oljemarkedet fortsatt var preget av stor usikkerhet, økte M&A-aktiviteten i 2016 både i antall og verdi. Det ble foretatt hele syv oppkjøp med en verdi på over 10 milliarder dollar – det høyeste bransjen har opplevd noensinne.

Deloittes rapport for 2016 ser nærmere på M&A-aktivitet for upstream, oljeservice, midstream og downstream. I tillegg blir utsiktene for 2017 evaluert.

Hva er FinTech?

FinTech er et teleskopord for «financial technology» og kan defineres slik:


Bred definisjon
Enhver digital finansiell tjeneste, uavhengig av om tilbyderen er alt fra en etablert finansinstitusjon til en nyetablert start-up.

Smalere definisjon
Nyetablerte virksomheter i finansmarkedet som søker etter vekst foran lønnsomhet, og som bygger forretningsmodellen sin på en innovasjon som er ny i markedet.

Utbredt definisjon
Teknologi- og/eller forretningsmodell basert på finansielle innovasjoner. Innovasjonene kan være lansert av etablerte virksomheter fra finansbransjen eller andre bransjer, så vel som av start-ups.

Indsæt social sharing 1

Indsæt social sharing 2

Indsæt social sharing 3

Les rapporten


Fyll inn skjemaet nedenfor.

 

Har du spørsmål? Ta kontakt

Joachim Gullaksen

Director

jogullaksen@deloitte.no | +47 905 34 970

 
 

Svenn Erik Edal

Partner

svedal@deloitte.no