Bruk risikostyring for å utvikle forretningen

17. mars 2017

For å lykkes i en krevende verden bør virksomhetens styre og kontrollfunksjoner bidra til positiv endring og verdiskaping i organisasjonen.

Tidspunkt Torsdag 13. august 2015 kl. 18.00
Sted Restaurant FIAT Kongens Nytorv 18 , 1050 København K

I denne tredje utgaven av Inside går vi nærmere inn på utfordringene ansvarlige innenfor styrings- og internkontrollfunksjoner møter i forbindelse med governance, risiko, regulatorisk compliance og internrevisjon.

De siste årene har vi sett en økning innen kontroll av næringslivet, men likevel oppleves sårbarheten overfor uventede hendelser å vokse. Verden går i retning av å være mer sofistikert og sammenhengende enn tidligere, og faren er at en liten feil kan føre til svært ødeleggende konsekvenser.

2016 minnet oss på at det usannsynlige ikke er umulig, og spesielt ikke for et næringsliv i både konstant og stadig raskere endring. Dette skaper et behov for å revurdere grunnleggende prinsipper for risikostyring i virksomheten, og forsikre seg om at man er forberedt på de truslene man står overfor.

Med denne bakgrunnen analyserer vi det vi ser på som hovedutfordringene i det kommende året:

  • Organisasjoners behov for å fornye sine strategier overfor regulering og hvordan de gjør forretninger i et regulatorisk, økonomisk og politisk miljø som vil bli mer begrensende for virksomheten
    Nødvendigheten av å innovere forretnings- og driftsmodeller som er under press fra den globale økonomien så vel som truslene og mulighetene som kommer fra RegTech-miljøet
  • Organisasjoners behov for å balansere mellom nøktern risikotaking og økonomiske resultater
For å være suksessfull i denne utviklingen bør styrer og kontrollfunksjoner være katalysatorene for positiv endring og verdiskaping. Samtidig bør man være bevisst på at regulatorisk risiko og risikostyring vil fortsette å være nøkkelpådrivere i utviklingen av forretningsstrategier og modeller.
 

Last ned artikkelen 

Har du spørsmål? Ta kontakt

Sverre Danielsen

Partner, Risk Advisory

sdanielsen@deloitte.no | +47 995 17 686