Statsbudsjettet 2018 – skatt og avgift

Analyse av skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2018.

Tidspunkt 17.oktober 2017, kl. 13.00 - 15.00. Lett servering fra kl. 12.30.
Sted Hadelandshagen AS, Storgata 15, 2750 Gran
Kursavgift Ingen

Målgruppe:
Bedrifter og privatpersoner med interesse for skatt og avgift, spesielt CFO-er, skatte- og regnskapsansvarlige, og skatteadvokater.


Kursin
nhold:
Temaet skatt er på agendaen både i samfunnet og i bedriftene, og det er viktigere enn noensinne å være oppdatert. Det er forventet en rekke viktige skatte- og avgiftsnyheter, slik som endelige rentebegrensningsregler, potensielt kildeskatt på renter og royalty og muligvis ytterligere anti-hybridregler. I tillegg forventes det ytterligere endringer i selskapsskatt, utbytteskatt, formuesskatt mv.

På dette seminaret får du de siste nyhetene, og du får våre fremste eksperters syn på hvordan dette vil påvirke næringslivet


O
bligatorisk etterutdanning:
Revisorer: Vurderes som 2 timer skatt
Regnskapsførere: Vurderes som 2 timer skatt/avgift
Advokater kan søke om å få kurset godkjent av advokatforeningen som 2 timer etterutdanning

Spørsmål?
Kontakt Kristin Dybdahl, kdybdahl@deloitte.no 
Påmeldingsskjema


 

Kursholdere

Elin Sætre Løfsgaard

Director, Advokat (H), Deloitte Advokatfirma AS

elofsgaard@deloitte.no | +47 934 39 899